Türk Gülü, Gül Suyu , Fenil ( Gül Suyu Konsantresi )

Türk Gülü, Gül Suyu , Fenil ( Gül Suyu Konsantresi )

Son zamanlarda siz değerli müşterilerimizden Gül suyu ile ilgili gelen sorular üzerine :

 33 yıllık gül yağı ve gül suyu üreticisi bir firma olarak bu bilgilerimizi sizlerle paylaşmayı uygun buldum..

3 oran su, 1 oran  gül çiçeği, distilasyon kazanlarına konarak yaklaşık iki saatlik sürede kaynatılır-distile edilir. Bu sürede kazana konan çiçek miktarı kadar su alınır. Gül diğer bitkiler gibi distile edilince yağı hemen ayrışmaz, iki defa distile edilmesi gerekir. Gül yağının özgül ağırlığı  : 0,840-0,860 aralığındadır, artı 14-16 derecede katılaşır ve bu katı gül yağı ışığa karşı tutulduğu zaman, buzlu kristal  gibi, sarı zemin üzerinde yeşil kırılmalar görülür.

Birinci distilasyon da toplam yağın %20-25 i ayrışır, bu yağa ham gül yağı veya yeşil gül yağı denir. Yağı tam (% 75-80) ayrışmayan suya ise yağlı gülsuyu denir. “ Nu-Ka Defne Essencia gül sularımız yağlı gülsuyudur. “

Bu su tekrar distile  edildiğinde, yani ikinci distilasyondan elde edilen yağa ikinci distilasyon gül yağı denir. Ham gül yağı ile ikinci distilasyon gül yağları birleştirilir ve buna gerçek gül yağı denir. Zira Birinci ve ikinci distilasyonda elde edilen uçucu yağ bileşenleri ( komponentleri) ve oranları değişiktir.

Her ne kadar sulardan yağ bileşenleri (komponentleri) ayrışsa da, bazı koku bileşenleri   ( fenoller ) ayrışmazlar, bu suya da gül suyu denir.

Yağı alınmış gül suyu koku molekülleri tutan reçinelerden geçirilir. Reçine alkol ile yıkanır ve alkolü Vakum sistemi  ile buharlaştırılır. Bu yöntemle elde edilen üründe gül suyu konsantresi ( fenil etil alkol) diye adlandırılır.

Sentetik yolla elde edilen gül suları da vardır ki, bu konunda hiçbir deneyimimiz yoktur.

 

Saygılarımla

Pembegül Kalay

 

Gülsuyu Analizi : NU-KA Gülsuyu Analizini İnceleyin

Gül Yağı Analizi : NU-KA Gülyağı Analizini İnceleyin

Gül Suyu Konsantre(Fenil) Analizi : Gül Suyu Konsantre(Fenil) Analizini İnceleyin